Stimati clienti si parteneri

 

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplica prevederile Regulamentului  European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR).

 

Societatea noastra se conformeaza acestor prevederi, garantând gestionarea în deplina legalitate a datelor cu caracter personal ale clientilor si partenerilor sai.

 

În conformitate cu acordul dat de clientii si colaboratorii nostri, societatea noastra prelucreaza doar acele date care sunt necesare pentru:

 

• buna derulare a relatiilor contractuale rezultate din contractul de colaborare cu partenerii  SC Editura Badea  SRL (cum ar fi, dar fara a se limita la discountul partenerilor, comunicarile de marketing, informarea membrilor privind produsele noastre etc.)

• întocmirea  facturii / documentelor de vânzare (nume si prenume, CNP si / sau adresa),

pentru expedierea produselor (adresa si date de contact – telefon, email).

• pentru îndeplinirea obligatiilor declarative catre autoritati

 

Aceste informatii pot fi comunicate persoanelor care se ocupa de facturare, coletare pentru pregatirea expeditiilor si  firmei de curierat pentru transportul produselor la adresa indicata de dumneavoastra. În conformitate cu structura retelei din care faceti parte si cu aprobarea implicita acordata de dumneavoastra in momentul plasarii unei comenzi sau de la data de cand deveniti partenerul nostru. Informatii despre dumneavoastra pot fi vizibile de catre structura superioara a retelei din care faceti parte.

 

Datele sunt pastrate cel putin pâna la primul termen scadent in vederea transmiterii  declaratiilor catre autoritatile fiscale si cel mult pâna la retragerea acordului dumneavoastra privind stocarea, daca legislatia în vigoare nu prevede altfel.

 

GDPR va confera o serie de drepturi: dreptul de acces la datele personale stocate, dreptul de rectificare a datelor (de exemplu, când sunt incomplete sau incorecte), dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a obiecta.

 

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi trimitând o solicitare in acest sens la adresa office@editurabadea.ro sau telefonic la 021.2221183. De asemenea, va puteti adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.